User Tools

Site Tools


presentations

Selected talks & presentations

Most of the talks & presentations I have given since 2006 are listed here.

2017

 1. Pęzik, Piotr. “Dependency-Based Phraseology Extraction. From Theoretical Implications to Practical Applications.” presented at the Vorträge im Oberseminar Computerlinguistik, University of Erlangen, November 29, 2017. http://www.linguistik.uni-erlangen.de/aktuelles/.
 2. Pęzik, Piotr. “Evaluating an Averaged Perceptron Morphosyntactic Tagger for Polish.” presented at the LTC Conference, UAM, Poznań, November 19, 2017. http://ltc.amu.edu.pl.
 3. Pęzik, Piotr. “„Tu W Połączeniach Typu X”, „tam W Związku Z Y”. O Semantyce I Frazeologii Dystrybucyjnej Słów Dnia.” presented at the Konferencja Słowa klucze 2017, Uniwersytet Warszawski, November 6, 2017.
 4. Pęzik, Piotr. “Applying an Automatic Combinatorial Database in Phraseodidactics.” presented at the E-lex conference, Leden, Netherlands, September 20, 2017. https://elex.link/elex2017/wp-content/uploads/2017/09/eLex2017-programme-16Sept2017.pdf.
 5. Pęzik, Piotr. “Prosody-Based Clustering of Spoken Corpus Search Results.” presented at the Corpus Linguistics 2017, Birmingham, UK, July 26, 2017. Link.
 6. Pęzik, Piotr. “Lexis and Grammar-Driven Approaches to Phraseology Extraction.” Edge Hill University, June 10, 2017.
 7. Pęzik, Piotr. “Badania Frazeologii Na Podstawie Korpusów Referencyjnych.” Uniwersytet Łódzki, February 4, 2017.
 8. “Dyskurs W Czasie Rzeczywistym, Czyli Korpusy Konwersacyjne PL I EN.” presented at the IV Warsztaty CLARIN, Uniwersytet Łódzki, February 3, 2017.
 9. “Spokes Mix – a Conversational Corpus Search Platform.” presented at the Warsztaty CLARIN-PL, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa, June 1, 2017.
 10. Pęzik, Piotr. “A Parallel Corpus-Based Study of Idiomaticity in Translation.” presented at the Corpus Linguistics in the South, Birckback College, London, March 4, 2017.
 11. Pęzik, Piotr. Badania Frazeologii Na Podstawie Korpusów Referencyjnych.” Uniwersytet Łódzki, February 4, 2017.
 12. Pęzik, Piotr. “Dyskurs W Czasie Rzeczywistym, Czyli Korpusy Konwersacyjne PL I EN.” presented at the IV Warsztaty CLARIN, Uniwersytet Łódzki, February 3, 2017.

2016

 1. Pęzik, Piotr. “Polskie Korpusy Referencyjne W Warsztacie Językoznawcy.” Uniwersytet w Białymstoku, November 18, 2016.
 2. Pęzik, Piotr. “Korpusowe Narzędzia I Standardy Znakowania Dla Języka Polskiego.” presented at Konferencja Dariah-PL, Panel dot. NKJP, Poznań, Centrum Sieciowo Superkomputerowe, November 8, 2016.
 3. Pęzik, Piotr. “Introducing Live Monitor Corpora for Investigating Lexical Trends in Polish and English.” presented at the Słowa klucze – konferencja, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, October 21, 2016.
 4. Pęzik, Piotr. “Korpus Monitorujący W Badaniach Trendów I Cykli Językowych.” presented at Internet jako przedmiot badań językoznawczych, Pobierowo, September 23, 2016.
 5. Pęzik, Piotr. “Exploring, Teaching and Learning Phraseology with Phrime.” presented at TaLC 2016, JL Universität Giessen, July 22, 2016.
 6. Pęzik, Piotr. “Jakich Danych Potrzebujemy W Systemach Tłumaczenia Maszynowego?” presented at Warsztaty ELCR, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, March 9, 2016.
 7. Pęzik, Piotr. “Implications and Applications of Dependency-Based Phraseology Extraction.” Invited lecture, University of Birmingham, February 17, 2016. link
 8. Pęzik, Piotr. “Large-Scale Phraseology Extraction for Collaborative Learning and Multilingual Content Exploration Networks.” presented at Information and Networking Days on Horizon 2020 Big Data topics, Brussels, European Commission, January 15, 2016.

2015

 1. Pęzik, Piotr. “A Large, Dependency-Based Combinatorial Dictionary for Exploring, Teaching and Translating Phraseology.” presented at CoLTA, Hong Kong Institute of Education, December 17, 2015. Link.
 2. Pęzik, Piotr. “Technologie Językowe Na Rynku Cyfrowym.” presented at Seminarium - informatyka i telekomunikacja, Łódź, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, November 17, 2015. http://www.rsi.lodzkie.pl/files/konferencje%20i%20seminaria/dobre/seminaria/it_sem.pdf.
 3. Pęzik, Piotr. “O Cyklach Frekwencyjnych Niektórych Słów I Wyrażeń W Latach 2010–2015.” presented at Sympozjum „Słowa klucze”, Uniwersytet Warszawski, October 27, 2015. http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl.
 4. Pęzik, Piotr. “Dyskurs W Czasie Rzeczywistym.” presented at III Warsztaty CLARIN-PL, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, May 19, 2015.
 5. Pęzik, Piotr. “Exploring Polish-English Parallel Corpora with Paralela.” presented at Polskojęzyczne Korpusy Równoległe, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, March 30, 2015.
 6. Pęzik, Piotr. “Exploring the Formal and Contextual Stereotypicality of Collocational Chains.” presented at Europhras 2015, Universidad de Malaga, Spain, June 29, 2015.
 7. Pęzik, Piotr. “Korpusowe Narzędzia Do Badania Ekwiwalencji Frazeologicznej.” presented at II Warsztaty CLARIN-PL, Politechnika Wrocławska, Wrocław, May 19, 2015.
 8. Pęzik, Piotr. “Korpusy Referencyjne i Równoległe W Badaniach Ekwiwalencji Frazeologicznej.” presented at Warsztaty humanistyki cyfrowej IBL PAN, IBL PAN, Warszawa, May 14, 2015.
 9. Pęzik, Piotr. “Rejestr Konwersacyjny Na Podstawie Danych Spokes.” presented at Warsztaty humanistyki cyfrowej CLARIN-PL, Politechnika Wrocławska, Wrocław, May 19, 2015.
 10. Pęzik, Piotr. “Rejestr Nieformalny-Konwersacyjny Polszczyzny. Dane Korpusowe a Stylizacja.” presented at Warsztaty humanistyki cyfrowej IBL PAN/ CLARIN-PL, Instytut Badań Literackich PAN, April 15, 2015.
 11. Pęzik, Piotr. “Zastosowanie Słabo Nadzorowanych Metod Eksploracji i Wyszukiwania Kontekstowego W Dużych Zbiorach Danych.” presented at V spotkanie polskiej grupy badawczej systemów uczących się, Politechnika Śląska, Gliwice, April 24, 2015.
 12. Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara, Piotr Pęzik, Paul Wilson, and Jerzy Tomaszczyk. “DRDs in a Contrastive Perspective. A Corpus-Based Cognitive Study.” presented at TextLink First Action Conference, Université catholique de Louvain, January 27, 2015. http://pezik.pl/lib/exe/fetch.php?media=text_link_louv_poster.pdf.

2014

 1. Deckert, Mikołaj, and Piotr Pęzik. “Time-Discretising Adverbials in Reference Corpora: Distributional Evidence of Conceptualisation Patterns.” presented at PALC 2014, Łódź, Poland, November 22, 2014. http://palc.uni.lodz.pl/files/palc_programme.pdf.
 2. Pęzik, Piotr. “Identifying Acquisition Pathways of Temporal fluency Devices in Conversational Learner Discourse.” presented at Pragmatic Markers, Discourse Markers and Modal Particles: What do we know and where do we go from here?, Como, Università dell’Insubria, October 17, 2014.
 3. Pęzik, Piotr. “More Remembering, Less Putting Together. Developing an Awareness of Phraseological Equivalence.” Lublin, UMCS, September 23, 2014.
 4. Pęzik, Piotr. “O Zastosowaniach Korpusów Językowych.” Szkiełko I Oko. Łódź: Polish Radio Lodz, June 25, 2014. https://drive.google.com/file/d/0B-bL3n7_jMG5Nm1GNVZaUTlrZUk/edit?usp=sharing.
 5. Pęzik, Piotr. “Spokes – a Search and Exploration Service for Conversational Corpus Data.” presented at CLARIN Annual Conference 2014, Soesterberg, The Netherlands, October 25, 2014. http://pezik.pl/lib/exe/fetch.php?media=spokes_plakat_2014_10.pdf.
 6. Pęzik, Piotr, and Ewa Guz. “Exploring Prosodic Patterns of Discourse Devices.” presented at PALC 2014, Łódź, Poland, November 21, 2014. http://palc.uni.lodz.pl/files/palc_abstracts.pdf.
 7. Pęzik, Piotr, and Bartosz Zieliński. “Elementy Metod Grafowych I Kombinatorycznych W Badaniach Frazeologicznych.” Invited lecture presented at Natural Language Processing Seminar IPI PAN, Warsaw, Poland, IPI PAN, May 14, 2014. http://nlp.ipipan.waw.pl/NLP-SEMINAR/140512.pdf.

2013

 1. Bański, Piotr, Joachim Bingel, Nils Diewald, Elena Frick, Michael Hanl, Marc Kupietz, Piotr Pęzik, Carsten Schnober, and Andreas Witt. “KorAP: The New Corpus Analysis Platform at IDS Mannheim.” Conference demo presented at 6th Language & Technology Conference, Poznań, December 8, 2013. http://www.ltc.amu.edu.pl/abstracts2013.html#126.
 2. Pęzik, Piotr. “Automatic Extraction of Discourse-Functional Lexical Units from Conversational Corpora. Some Fluency Considerations.” Conference paper presented at Accents 2013 Conference, Łódź, December 7, 2013. http://filolog.uni.lodz.pl/accents/Abstracts-2013.pdf.
 3. Pęzik, Piotr. “CESAR in META-SHARE.” presented at Final CESAR project review, Luxembourg, April 10, 2013.
 4. Pęzik, Piotr. “Corpus Mining Tools in the PLEC Project.” Poster presentation presented at Corpus Linguistics 2013, Lancaster, UK, July 25, 2013. http://ucrel.lancs.ac.uk/cl2013/programme.php.
 5. Pęzik, Piotr. “Funkcje wyszukiwawcze systemu Eureka.” Workshop presentation presented at Transition Technologies Eureka expert workshop, Łódź, March 12, 2013.
 6. Pęzik, Piotr. “Indexed Graph Databases for Querying Rich TEI Annotation.” Conference paper presented at Perspectives on querying TEI-annotated data, TEI Conference and Members Meeting 2013, Rome, October 1, 2013. http://digilab2.let.uniroma1.it/teiconf2013/program/workshop/.
 7. Pęzik, Piotr. “Text and Annotation Mining Tools in the PLEC Learner Corpus.” Conference paper presented at Learner Corpus Research Conference, 2013, Bergen, September 29, 2013. http://lcr2013.b.uib.no/program/sunday/.
 8. Pęzik, Piotr, Mikołaj Deckert, and Łukasz Dróżdż. “Phraseology of Evaluation – a Corpus-Based Study of American and Polish Internet Data.” Workshop presentation presented at New Media, New Audiences. International Workshop, Łódź, April 13, 2013. http://anglistyka.uni.lodz.pl/newma_workshop.

2012

 1. “Co Wyczyniają Językoznawcy Na Spółkę Z Informatykami - PR Trójka.” Klub Trójki. Warsaw: Polish Radio 3, February 7, 2012. http://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/533041,O-slowach-i-jezyku-w-Klubie-Trojki.
 2. Molenda, Marek, and Piotr Pęzik. “A Corpus-Based Study of Learners’ Confluence.” Poster presentation presented at 10th Teaching and Language Corpora Conference, Warsaw, July 12, 2012.
 3. Pęzik, Piotr. “Graph-Based Analysis of Native and Learner Phraseology.” Conference paper presented at 10th Teaching and Language Corpora Conference, Warsaw, July 12, 2012.
 4. Pęzik, Piotr. “Graph-Based Visualisation of Collocational Profiles.” Conference paper presented at Europhras 2012 Conference, Maribor, August 28, 2012. http://www.europhrasmaribor.si/eng/.
 5. Pęzik, Piotr. “Hask Collocation Dictionaries in the Translator’s Workshop.” Conference presentation presented at Translation Management Europe 2012, Warsaw, September 4, 2012. http://2010.tm-europe.org/content/programme-2012.
 6. Pęzik, Piotr. “Indeks Frazeologiczny — Próba Ilościowego Opisu Frazeologii Dyskursu.” Invited lecture presented at Konferencja Dyskurs 2013’’, Łódź, June 13, 2012.
 7. Pęzik, Piotr. “Korpusy Anotowane Jako Grafowe Bazy Danych.” Conference presentation presented at HLT 2012 Conference, Warsaw, September 28, 2012.
 8. Pęzik, Piotr. “Narodowy Korpus Języka Polskiego W Warsztacie Tłumacza.” presented at ICT and Social Media in Language Education, Warsaw, September 24, 2012. http://konferencje.frse.org.pl/edj2012/article/mowcy/lang:pl.
 9. Pęzik, Piotr. “Paradygmat Dystrybucyjny W Badaniach Frazeologicznych.” Invited lecture presented at Konferencja Metodologie językoznawstwa V, Łódź, May 8, 2012.
 10. Pęzik, Piotr. “PELCRA Language Tools and Resources.” Conference presentation presented at Poznań Linguistic Meeting Conference 2012, Poznań, September 9, 2012.
 11. Pęzik, Piotr. “Polskie Korpusy Równoległe I Zasoby Wielojęzyczne W Projekcie CESAR.” presented at Natural Language Processing Seminar IPI PAN, Warsaw, January 9, 2012. http://nlp.ipipan.waw.pl/NLP-SEMINAR/previous-p.html.
 12. Pęzik, Piotr. “Tłumaczenie I Lokalizacja Witryn Internetowych a Jednolity Rynek Cyfrowy.” Conference presentation presented at Łódź International Studies Academy conference, Łódź, December 19, 2012.
 13. Pęzik, Piotr. “TOWARDS a Comprehensive Open Repository of Polish Language Resources.” Conference poster presented at Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation, Istanbul, May 12, 2012. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/index.html.
 14. Pęzik, Piotr, and Magda Zając. “Developing a Corpus-Based Index of Commonly Mispronounced Words.” presented at Accents 2013 Conference, Łódź, December 8, 2012. http://filolog.uni.lodz.pl/accents/Abstracts-2012.pdf.
 15. Zając, Magda, and Piotr Pęzik. “Annotating Pronunciation Errors in the PLEC Spoken Learner Corpus.” Conference paper presented at 10th Teaching and Language Corpora Conference, Warsaw, July 12, 2012.

2011

 1. Pęzik, Piotr. “Developing Translation and Localisation Language Resources in META-NET/CESAR.” Conference presentation presented at Translation Management Europe 2011, Warsaw, October 29, 2011. http://2010.tm-europe.org/content/programme-2012.
 2. Pęzik, Piotr. “Parallel and Spoken Corpora in an Open Repository of Polish Language Resources.” presented at 5th Language & Technology Conference, Poznań, November 27, 2011. http://www.ltc.amu.edu.pl/a2011/.
 3. Pęzik, Piotr. “Towards the PLEC Learner Corpus.” presented at Practical Applications in Language and Computers 2011, Łódź, April 13, 2011.

2010

 1. Pęzik, Piotr. “Effective Text Classification for Improved Document Retrieval.” presented at COST A31 Seminar, Budapest, March 2, 2010.
 2. Pęzik, Piotr. “Obszary Badań Językoznawczych W Instytucie Anglistyki UŁ.” Poster presentation presented at LXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Wrocław, September 27, 2010.
 3. Pęzik, Piotr. “Recent Developments in the National Corpus of Polish.” Poster presentation presented at 7th International Conference on Language Resources and Evaluation, Valetta, Malta, May 20, 2010. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/index.html.
 4. Pęzik, Piotr. “Stability and Adaptation in Text Classification Systems.” Paris, France, Centre de Recherche Linguistiques sur l’Asie Orientale, May 17, 2010.
 5. Pęzik, Piotr. “Using the PELCRA NKJP Corpus Search Engine to Raise the Phraseological Awareness of Translation Students.” presented at NEW CHALLENGES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING, Piotrków Tryb., October 23, 2010.

2009

 1. Pęzik, Piotr. “Information Retrieval and Named Entity Recognition in Biomedicine.” Scientific workshop session presented at EMBL-EBI textmining workshop, Cambridge, UK, European Bioinformatics Institute, October 5, 2009.
 2. Pęzik, Piotr. “Investigating Lexical Convergence as a Representativeness Criterion in the National Corpus of Polish.” Conference paper presented at Corpus Linguistics 2009, Liverpool, UK, July 22, 2009.
 3. Pęzik, Piotr. “NKJP - The National Corpus of Polish.” Conference poster presented at Corpus Linguistics 2009, Liverpool, UK, July 23, 2009.
 4. Pęzik, Piotr. “On the Uniqueness of Casual Spoken Discourse – Insights from the National Corpus of Polish.” Conference paper presented at American Association for Corpus Linguistics AACL 2009, Edmonton, Canada, University of Alberta, October 8, 2009. http://www.ualberta.ca/~aacl2009/AACL2009-AbstractBook-Oct13.pdf.
 5. Pęzik, Piotr. “PaperMaker: Consistency Analysis of Published Manuscripts.” presented at Semantic Enrichment of the Scientific Literature 2009, European Bioinformatics Institute, Cambridge, UK, March 30, 2009.
 6. Pęzik, Piotr. “Providing Feedback for Translators with the PELCRA Search Engine for NKJP.” presented at PALC 2009 Conference, University of Łódź, Łódź, Poland, April 6, 2009.

2006 - 2008

 1. Pęzik, Piotr. “It’s All in the Genes: Natural Language Processing in the Biomedical Domain.” Invited lecture presented at Scientific meeting, Birmingham, UK, Aston University, November 12, 2008.
 2. Pęzik, Piotr. “Static Dictionary Features for Term Polysemy Identification.” Conference presentation presented at 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, Marrakesh, Morocco, May 26, 2008.
 3. Pęzik, Piotr. “The Use of Classifiers for Selected NLP Problems – Applications, Requirements and Evaluation.” presented at COST A31 Workshop, Budapest, Hungary, May 16, 2008.
 4. Pęzik, Piotr. “Relational Databases for Corpus Data.” presented at COST A31 Workshop, Berlin, December 8, 2006.
 5. Pęzik, Piotr. “Składowanie I Przetwarzanie Danych Językowych W Relacyjnej Bazie Danych - Korpus PELCRA I MySQL.” Invited lecture presented at Natural Language Processing Seminar IPI PAN, Warsaw, January 9, 2006. http://nlp.ipipan.waw.pl/NLP-SEMINAR/140512.pdf.
presentations.txt · Last modified: 2017/12/25 16:12 by pezik